PRINCIPE

De essentie van RESOLF:   "Spelend & onderzoekend de schoonheid van getallen ontdekken".

                                 LEGENDA

Het spel is opgebouwd uit een grote driehoek die onderverdeelt is uit twee kleinere driehoeken en een vierhoek. Binnen deze 3 figuren, velden genoemd, liggen de veldwaarden of doelgetallen.

De velden zijn omringd door knopen. In totaal zijn er 6 knopen. Daarnaast krijgt de speler beschikking over 6 speelwaarden. De speelwaarden dienen zodanig in de knopen geplaatst te worden, dat de som (optelling) of product (vermenigvuldiging) gelijk is aan de gewenste veldwaarden.

Het concept is eenvoudig, de oplossing vinden is echt rekenend puzzelen! (combineren, redeneren, proberen) RESOLF zorgt oor de puzzels, de oplossingen mag je zelf uitdokteren!

Hiernaast zie je een animatie, waarin je stap voor stap ziet hoe de puzzel wordt gespeeld. 

Hierbij gaat het om de optelling (+) of som van de speelwaarden die gelijk is aan de waarde in elk veld.

Feitelijk gaat het om de juiste rangschikking (wiskundig gezegd, permutatie) te vinden van de speelwaarden die tot de gewenste veldwaarden leidt. 

 

VARIANTEN

Er zijn 4 varianten binnen RESOLF:

1. de SOM-PUZZEL: (+)

2. de PRODUCT-PUZZEL: (x)

3. de SOMPRODUCT-PUZZEL: (+, x)

4. de FUNCTIE PUZZEL: (x,y) -> f(x)

 

Bij elke VARIANT wordt een getallen voorbeeld gegeven.

1. DE SOM-PUZZEL (+)

Plaats de speelstenen in de knopen zodat de som van de omringende

knoopwaarden gelijk is aan de veldwaarde.

 

OPGAVE

OPLOSSING

2. DE PRODUCT-PUZZEL (x)

Plaats de speelstenen in de knopen zodat het product van de omringende

knoopwaarden gelijk is aan de veldwaarde.

 

OPGAVE

OPLOSSING

3. DE SOMPRODUCT-PUZZEL (+, x)

Plaats de speelstenen in de knopen zodat de som of het product van de omringende knoopwaarden gelijk is aan de veldwaarde.

 

OPGAVE

OPLOSSING

4. DE FUNCTIE PUZZEL f(x)

Plaats de speelstenen met coördinaten in de knopen, zodat de omringende knopen voldoen

aan de vergelijking in elk veld.

 

OPGAVE

OPLOSSING