"Deze pagina is nog in de steigers"

Typen Puzzels

PUZZEL VORMEN

Binnen RESOLF zijn er 4 Puzzel-vormen.

Voor de opbouw van de puzzels hebben we een systeem ontworpen.

Wij vinden het belangrijk dat de rekenaar een succeservaring beleeft, daarom zijn er niveaus.

Beginnend bij een instapniveau: niveau 0

Zo hebben sommige puzzels 1 of 2 HINT(S).

Dat betekent dat sommige speelwaarden alvast zijn ingevuld in de knopen.

Bij weer andere puzzels zijn de speelgetallen niet allemaal verschillend.

Verder is wel een eigenschap van de RESOLF puzzels dat een puzzel één unieke oplossing kent. Met andere woorden er is één rangschikking van de speelwaarden die de gewenste veldwaarden bereikt.

Tenzij we uitdrukkelijk vermelden dat er meer oplossingen zijn. 

Een puzzel die meerdere oplossingen heeft, leidt eerder tot een succes!

Typen Puzzels

Rekenen met wortels

Rekenen met variabelen (of letter rekenen)

Rekenen met machten & exponenten

Rekenen met logaritmen

Rekenen met variabelen (of letter rekenen)

Rekenen met vectoren.